open

Hvordan samler holdet ind?

Vi anbefaler at du lader enhver deltager på holdet selv vælge den sag de brænder for og vil samle ind til.

Er I dog et hold med en fælles sag, kan du vælge en specifik velgørende sag som alle på holdet løber for.