open


Sjældne Diagnoser

Når du går eller løber for Sjældne Diagnoser, er du med til at støtte det frivillige arbejde i vores medlemsforeninger og/eller i paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser.
Selvom de fleste af vores medlemsforeninger er baseret på frivillig og ulønnet indsats, har alle aktiviteter, som koster. Foreningerne har imidlertid begrænset mulighed for fundraising, da mange donorer kun yder støtte til de store organisationer, så al støtte vil gøre en stor forskel og vil blive modtaget med taknemmelighed.

Løb for denne sag

Sjældne Diagnoser
Blekinge Blvd. 2
2630 Taastrup

Tlf: 33 14 00 10
Mail: sl@sjaeldnediagnoser.dk

Hjælp os med at hjælpe

Kender du nogen, der har en sjælden sygdom som Osteogenesis Imperfecta, Neurofibromatosis Recklinghausen eller Apert syndrom? Nej, vel? Det er der heller ikke ret mange andre, der gør. Livet med en sjælden sygdom kan være ensomt. Derfor er det vigtigt, at børn og voksne med sjældne sygdomme kan finde hinanden. Det hjælper Sjældne Diagnoser dem med.
Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation for 56 små fortrinsvis frivilligt drevne foreninger. Vi huser også Sjældne-netværket for de, der er så sjældne, at der ikke kan dannes en forening.
Vi håber på din hjælp i YOU RUN – på forhånd tak!
Sjældne sygdomme er alvorlige, komplekse og som oftest medfødte. Mange af patienterne er børn. Der findes kun behandling til meget få af de ca. 800 sjældne sygdomme, vi kender til i Danmark. Det anslås at 30-50.000 individer har en sjælden sygdom, og ingen af dem kan helbredes. 
Læs mere her: https://sjaeldnediagnoser.dk
Hvis du vil sikre, at din indsamling hovedsagelig går til en specifik medlemsforening, skal du senest den 25. april 2020 meddele dette pr. mail til sl@sjaeldnediagnoser.dk.

YOU RUN er et velgørenhedsløb, hvor du som enkeltperson, hold eller virksomhed starter en onlineindsamling for din sag, og deltager enten i 5 km Walk eller løber enten 5 km eller 10 km på en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn den 26. april 2020.

Det er nemt at tilmelde sig YOU RUN og lave din egen indsamling. Sådan gør du:

YOU RUN Copenhagen YOU RUN Copenhagen Løb for denne sag