open


Psykiatrifonden

Når du løber YOU RUN for Psykiatrifonden, løber du for psykisk sundhed til børn og voksne. Din onlineindsamling gør en kæmpe forskel for vores arbejde, og samtidig er du med til at sætte fokus på et sygdomsområde, som er nedprioriteret, tabuiseret og svært at tale om.
Mentale helbredsproblemer er en af de største trusler mod folkesundheden i verden ifølge WHO. I Danmark bliver omkring 700.000 voksne ramt af psykisk sygdom hvert år; mange har stress eller oplever andre psykiske problemer. Vi kæmper for, at mennesker skal mødes med forståelse, når de har en psykisk sygdom, eller er i risiko for at få det. Og de skal have den hjælp og rådgivning de har brug for. I tide.
Psykiatrifonden hjælper og rådgiver børn og voksne med psykiske problemer – og deres pårørende. Vi arbejder for større åbenhed og mere viden om psykisk sygdom, og at psykisk sygdom bliver prioriteret på lige fod med fysisk sygdom.

Løb for denne sag

Psykiatrifonden
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. 39 29 39 09
Mail: pf@psykiatrifonden.dk

Styrk psykisk sundhed i Danmark

Din støtte går til at
- bekæmpe tabu, fordomme og stigmatisering
- hjælpe og rådgive mennesker med psykiske problemer og deres pårørende
- påvirke politikere til at prioritere hurtig og effektiv behandling i et sammenhængende sundhedsvæsen
- styrke psykisk trivsel i skolerne, på arbejdspladserne … hos os alle

Din støtte har stor betydning. Stor tak.

YOU RUN er et velgørenhedsløb, hvor du som enkeltperson, hold eller virksomhed starter en onlineindsamling for din sag, og deltager enten i 5 km Walk eller løber enten 5 km eller 10 km på en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn den 26. april 2020.

Det er nemt at tilmelde sig YOU RUN og lave din egen indsamling. Sådan gør du:

YOU RUN Copenhagen YOU RUN Copenhagen Løb for denne sag